Gökhan Gezik

Ajansın çözüm ortağı olduğu aylık süreli yayınlara fotoğrafları ile destek vermektedir.